Clip sex mẹ đơn thân chạy grab đêm vào nhà nghỉ bán thân. Hạ Vũ mặc dù không nắm giữ công nghiệp thương mại nhưng hắn vẫn có cơ bản tin kéo sợi len đô thị được thành lập cách đây năm. Lúc đó cô có một tương lai đầy hứa hẹn. Thành phố đã đầu tư rất nhiều tiền làm nhà máy trụ cột tuyển dụng công nhân để huy động nhân dân tệ mỗi người để đưa máy móc thiết bị nhập khẩu từ Đức vào. Bởi vì việc kéo sợi len thuê nhân công và gây ỹ thay mặt chính phủ nên nó có độ tin cậy nhất định. Một số bậc cha mẹ đã không ngần ngại vay tiền tích lũy nợ để có đủ tiền cho con đi ay len làm công nhân nhà nước. Có một thời gian việc gây ỹ để trở thành nhân viên trở thành chủ đề nóng trong lòng người dân Tứ Xuyên. Chẳng bao lâu sau số công nhân gia nhập nhà máy đã lên tới hơn ười riêng số tiền huy động được đã lên tới gần triệu nhân dân tệ. Trong những năm đầu nó tương đối lý tưởng. Tuy nhiên không ngờ vấn đề cũng nảy sinh vì máy móc thiết bị đều được nhập khẩu từ Đức nguyên liệu thô cũng phải nhập từ Đức. Ban đầu giá nguyên liệu nhập khẩu từ Đức tương đương với giá ở Trung ốc và ở mức hợp lý. Sau đó giá nguyên liệu tăng vọt trong khi giá nguyên liệu tại Trung ốc vẫn giữ ở mức giá ban đầu. Nếu không sản xuất được thì phải ngừng sản xuất. Nếu họ phải sản xuất thì sản xuất càng nhiều thì tổn thất càng lớn. Trong tuyệt vọng họ đã phải ngừng sản xuất. Việc ngừng sản xuất này đã gây khó khăn cho đời sống của hàng nghìn công nhân họ đã tập trung tại chính yền thành phố để yêu cầu giải thích.

Clip sex mẹ đơn thân chạy grab đêm vào nhà nghỉ bán thân

Clip sex mẹ đơn thân chạy grab đêm vào nhà nghỉ bán thân